کافه بورس
1399/08/27
10:29
اتفاق_مثبت_این_روزها ✍خوشبختانه خالص صدور و ابطال صندوقها دوباره روند مثبتی را آغاز کرده است و صندوقها با منابع جدید میتوانند سهام ارزنده که ریزش ...

اتفاق_مثبت_این_روزها✍خوشبختانه خالص صدور و ابطال صندوقها دوباره روند مثبتی را آغاز کرده است و صندوقها با منابع جدید میتوانند سهام ارزنده که ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی دارند را در قیمت و پی ای مناسب خریداری کنند.✅این اتفاق باعث تقویت روند صعودی بازار خواهد شد.

انتهای خبر

0
0