فیلتر هوشمند - گپ مثبت پایانی و آخرین قیمت

وملل

 (فرابورس)
23:13:35 1400/05/11
اختلاف درصد پایانی و آخرین قیمت۴.۰۵
11,89213,142