چشم بورس

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
آخرین2,990
199%
پایانی2,990
199%

پالایش نفت اصفهان
آخرین12,280
1.57%
پایانی12,340
2.06%

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
آخرین2,518
3.4%
پایانی2,556
4.96%

ایران خودرو
آخرین2,049
-1.63%
پایانی2,034
-2.35%

فولاد مبارکه اصفهان
آخرین9,920
پایانی9,930
0.1%