ختوقا

قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌

1400/07/29 05:05:51
پایانی:2,095
(-0.99%)
آخرین:2,089
(-1.27%)

تعداد معاملات:773
حجم:8.18M
ارزش معاملات:17.14B
حجم مبنا:7.15M
2,0112,221
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
2,082
2,100
5,0001
112,000
2,080
2,109
25,0001
12,407
2,079
2,116
11,4862
7,899,038(97%)
267(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,100,817(99%)
293(100%)
285,779(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
84,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,979,343 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.07سرانه فروش حقیقی: 57,922,223 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34312635671,207-
حمایت21,2071,1236691,671-
حمایت11,6481,4807701,9596,191
P2,4242,3402,4242,424-
مقاومت12,8652,6973,4072,8886,290
مقاومت23,6413,5573,5083,176-
مقاومت34,0823,9143,6103,641-


آخرین اخبار ختوقا

نمایش اخبار قدیمی‌تر