ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

1399/12/07 01:16:28
پایانی:19,550
(-0.86%)
آخرین:19,330
(-1.97%)

تعداد معاملات:4,848
حجم:16.26M
ارزش معاملات:318B
حجم مبنا:2.4M
19,33020,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
19,330
746,788165
000
19,340
2501
000
19,350
9422
6,903,937(42%)
1,147(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,265,686(100%)
2,755(100%)
9,365,659(58%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,910(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 117,673,904 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 115,424,377 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,4369,14510,84213,123-
حمایت213,12312,97711,40815,717-
حمایت116,22615,93511,97417,31957,990
P19,91319,76719,91319,913-
مقاومت123,01622,72526,68522,50758,660
مقاومت226,70326,55727,25124,109-
مقاومت329,80629,51527,81726,703-


آخرین اخبار ثشاهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر