شکلر

نیروکلر

1399/12/07 01:16:28
پایانی:54,180
(-1.93%)
آخرین:54,150
(-1.99%)

تعداد معاملات:704
حجم:1.24M
ارزش معاملات:67.22B
حجم مبنا:892,857
54,15058,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
54,150
681,328152
000
54,160
1991
000
54,200
3001
1,240,835(100%)
295(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,018,952(82%)
346(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
221,883(18%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 227,893,017 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 159,557,281 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,11625,39530,18738,423-
حمایت238,42337,56231,78645,746-
حمایت146,28644,56533,38350,270162,450
P57,59356,73257,59357,593-
مقاومت165,45663,73574,91664,916163,500
مقاومت276,76375,90276,51369,440-
مقاومت384,62682,90578,11276,763-


آخرین اخبار شکلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر