چکارن

کارتن‌ ایران‌

1399/12/07 01:16:28
پایانی:3,650
(-1.88%)
آخرین:3,650
(-1.88%)

تعداد معاملات:1,130
حجم:14.85M
ارزش معاملات:54.26B
حجم مبنا:12.85M
3,6503,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
3,650
7,199,172134
000
3,670
55,5093
000
3,680
8,3555
12,748,705(86%)
358(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,813,685(100%)
633(100%)
2,102,730(14%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
37,750(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,979,813 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.52سرانه فروش حقیقی: 85,418,562 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.66
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3261,2801,6752,163-
حمایت22,1632,1401,8062,766-
حمایت12,9062,8601,9383,13910,950
P3,7433,7203,7433,743-
مقاومت14,4864,4405,3614,34611,070
مقاومت25,3235,3005,4934,719-
مقاومت36,0666,0205,6255,323-


آخرین اخبار چکارن

نمایش اخبار قدیمی‌تر