چكارن

كارتن‌ ايران‌

1400/07/29 06:18:47
پایانی:2,987
(3.71%)
آخرین:3,024
(5%)

تعداد معاملات:903
حجم:18.31M
ارزش معاملات:54.69B
حجم مبنا:5.02M
2,7363,024
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27656,156
3,024
3,030
5,5001
15,937
3,010
3,064
4,0002
15,000
2,980
3,220
1,5701
18,232,754(100%)
176(99%)
حجمحقیقیتعداد
14,735,201(80%)
442(100%)
79,997(0%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,577,550(20%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 309,438,842 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.11سرانه فروش حقیقی: 99,579,288 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8271,7711,9802,300-
حمایت22,3002,2722,0492,619-
حمایت12,6622,6062,1192,8168,938
P3,1353,1073,1353,135-
مقاومت13,4973,4413,9283,4549,072
مقاومت23,9703,9423,9983,651-
مقاومت34,3324,2764,0673,970-


آخرین اخبار چکارن

نمایش اخبار قدیمی‌تر