ولساپا

ليزينگ رايان‌ سايپا

1400/07/29 05:57:56
پایانی:2,611
(-2.79%)
آخرین:2,586
(-3.72%)

تعداد معاملات:1,232
حجم:32.96M
ارزش معاملات:86.09B
حجم مبنا:5.74M
2,5522,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2200,000
2,609
2,620
20,0001
1112,443
2,586
2,629
90,9352
2210,000
2,585
2,630
14,5311
26,420,354(80%)
365(99%)
حجمحقیقیتعداد
32,969,659(100%)
375(100%)
6,549,305(20%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 188,996,011 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 229,556,745 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2131,1251,3681,789-
حمایت21,7891,7451,4492,161-
حمایت12,1872,0991,5302,3917,750
P2,7632,7192,7632,763-
مقاومت13,1613,0733,6413,1357,837
مقاومت23,7373,6933,7223,365-
مقاومت34,1354,0473,8033,737-


آخرین اخبار ولساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر