ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

1400/03/31 09:08:03
پایانی:2,638
(-0.11%)
آخرین:2,609
(-1.21%)

تعداد معاملات:35
حجم:211,474
ارزش معاملات:546M
حجم مبنا:5.5M
2,5092,773
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
416,857
2,590
2,609
98,3151
11,962
2,589
2,610
79,8022
22,479
2,567
2,650
60,0002
223,289(100%)
15(100%)
حجمحقیقیتعداد
223,289(100%)
20(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 39,269,092 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 29,451,819 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5151,4431,6381,977-
حمایت21,9771,9411,7032,275-
حمایت12,2952,2231,7682,4597,789
P2,7572,7212,7572,757-
مقاومت13,0753,0033,4573,0557,922
مقاومت23,5373,5013,5223,239-
مقاومت33,8553,7833,5883,537-


آخرین اخبار ولساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر