رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

1400/02/27 14:12:29
پایانی:6,170
(-1.28%)
آخرین:5,950
(-4.8%)

تعداد معاملات:784
حجم:5.39M
ارزش معاملات:32.79B
حجم مبنا:11.2M
5,9406,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
5,960
5,960
62,2411
15228,181
5,940
5,970
23,5191
000
5,980
5,8262
3,318,023(61%)
293(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,396,185(100%)
295(100%)
2,078,162(39%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 69,870,996 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 112,862,581 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
21
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-20,513-23,745-18,742-7,276-
حمایت2-7,276-8,892-17,073367-
حمایت1-503-3,735-15,4065,08918,810
P12,73311,11712,73312,733-
مقاومت119,50616,27527,94620,37719,050
مقاومت232,74331,12729,61325,099-
مقاومت339,51636,28531,28232,743-


آخرین اخبار رانفور

نمایش اخبار قدیمی‌تر