ثنوسا

نوسازي‌وساختمان‌تهران‌

1400/07/29 06:13:34
پایانی:7,060
(-0.56%)
آخرین:7,000
(-1.4%)

تعداد معاملات:1,188
حجم:10.6M
ارزش معاملات:74.85B
حجم مبنا:2.12M
6,7507,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
214,087,735
6,910
7,000
5,1481
285,022,000
6,900
7,010
16,1924
312,800
6,890
7,020
40,0001
9,889,717(93%)
404(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,410,717(98%)
315(100%)
716,000(7%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
195,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 172,825,252 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 233,332,260 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8401,2852,2374,300-
حمایت24,3004,0222,5555,755-
حمایت15,6505,0952,8726,65420,700
P8,1107,8328,1108,110-
مقاومت19,4608,90511,1279,56521,280
مقاومت211,92011,64211,44410,464-
مقاومت313,27012,71511,76211,920-


آخرین اخبار ثنوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر