ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

1400/07/29 05:47:33
پایانی:11,290
(1.8%)
آخرین:11,180
(0.81%)

تعداد معاملات:2,326
حجم:23.31M
ارزش معاملات:263B
حجم مبنا:1.32M
10,54011,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,859
11,100
11,190
63,8743
11,000
11,090
11,200
4,5863
11,065
11,070
11,210
3,9361
21,829,184(94%)
650(99%)
حجمحقیقیتعداد
18,910,229(81%)
902(99%)
1,488,451(6%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,407,406(19%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 379,156,134 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.60سرانه فروش حقیقی: 236,692,334 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,8536,0506,9057,366-
حمایت27,3667,4657,1908,673-
حمایت19,2739,4707,4759,48032,900
P10,78610,88510,78610,786-
مقاومت112,69312,89014,88412,09333,680
مقاومت214,20614,30515,16912,900-
مقاومت316,11316,31015,45514,206-


آخرین اخبار ثفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر