ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

1399/12/07 01:16:28
پایانی:10,350
(-0.28%)
آخرین:10,180
(-1.92%)

تعداد معاملات:101
حجم:634,985
ارزش معاملات:6.46B
حجم مبنا:4.08M
10,18011,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
1,000
10,180
14,582,469920
000
10,190
10,7304
000
10,200
3,5001
634,985(100%)
86(100%)
حجمحقیقیتعداد
634,985(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,419,706 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 657,209,475 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
16
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3664,7655,6677,773-
حمایت27,7737,4725,9689,152-
حمایت18,9768,3756,26910,00430,540
P11,38311,08211,38311,383-
مقاومت112,58611,98514,09012,76230,540
مقاومت214,99314,69214,39113,614-
مقاومت316,19615,59514,69214,993-


آخرین اخبار ثفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر