غسالم

سالمین‌

1399/12/07 01:16:28
پایانی:4,450
(-0.66%)
آخرین:4,410
(-1.56%)

تعداد معاملات:3,465
حجم:26.76M
ارزش معاملات:119B
حجم مبنا:11.36M
4,4004,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1178,299
4,400
4,400
1,3001
36,000
4,340
4,410
40,8612
11,210
4,280
4,420
47,0145
21,739,585(81%)
1,116(100%)
حجمحقیقیتعداد
26,766,285(100%)
1,789(100%)
5,026,701(19%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
1(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 86,685,621 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 66,579,076 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
19
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7262,6552,9473,383-
حمایت23,3833,3473,0453,830-
حمایت13,8963,8253,1424,10613,210
P4,5534,5174,5534,553-
مقاومت15,0664,9955,6775,00013,460
مقاومت25,7235,6875,7745,276-
مقاومت36,2366,1655,8725,723-


آخرین اخبار غسالم

نمایش اخبار قدیمی‌تر