غسالم

سالمين‌

1400/07/29 04:50:15
پایانی:2,785
(-0.25%)
آخرین:2,780
(-0.42%)

تعداد معاملات:967
حجم:9.9M
ارزش معاملات:27.58B
حجم مبنا:5.38M
2,6532,931
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1138,499
2,770
2,780
8,4891
11,340
2,751
2,787
4,0001
136,700
2,728
2,789
102,0002
9,904,079(100%)
352(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,904,079(100%)
338(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,360,397 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 81,606,094 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36714568431,661-
حمایت21,6611,5539722,253-
حمایت12,2202,0051,1012,6188,190
P3,2103,1023,2103,210-
مقاومت13,7693,5544,4583,8028,330
مقاومت24,7594,6514,5874,167-
مقاومت35,3185,1034,7164,759-


آخرین اخبار غسالم

نمایش اخبار قدیمی‌تر