بكام

كارخانجات توليدي شهيد قندي

1400/07/29 05:57:56
پایانی:2,148
(-1.1%)
آخرین:2,132
(-1.84%)

تعداد معاملات:605
حجم:6.36M
ارزش معاملات:13.66B
حجم مبنا:6.98M
2,0642,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,659
2,122
2,133
97,6171
15,770
2,121
2,137
1,4331
28,700
2,119
2,138
16,8001
5,966,128(94%)
246(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,366,128(100%)
212(100%)
400,000(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 52,094,483 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 64,502,089 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33511374691,230-
حمایت21,2301,1235801,738-
حمایت11,6811,4676912,0526,358
P2,5602,4532,5602,560-
مقاومت13,0112,7973,5723,0686,475
مقاومت23,8903,7833,6833,382-
مقاومت34,3414,1273,7943,890-


آخرین اخبار بکام

نمایش اخبار قدیمی‌تر