حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

1399/12/07 01:16:27
پایانی:30,960
(-0.06%)
آخرین:30,370
(-1.96%)

تعداد معاملات:24
حجم:40,549
ارزش معاملات:1.23B
حجم مبنا:1.6M
30,37032,830
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
30,370
4,561,593832
000
30,380
6,4103
000
30,390
5111
40,549(100%)
22(100%)
حجمحقیقیتعداد
40,549(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 57,063,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.09سرانه فروش حقیقی: 627,698,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 11.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,5564,7058,98218,963-
حمایت218,96317,53710,40925,499-
حمایت124,66621,81511,83429,53791,110
P36,07334,64736,07336,073-
مقاومت141,77638,92548,90542,60991,110
مقاومت253,18351,75750,33046,647-
مقاومت358,88656,03551,75753,183-


آخرین اخبار حتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر