حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

1400/03/31 09:06:10
پایانی:20,430
(-0.09%)
آخرین:18,410
(-9.97%)

تعداد معاملات:4
حجم:3,725
ارزش معاملات:68.57M
حجم مبنا:732,422
18,41022,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
18,410
4,094,715428
000
18,420
4,3303
000
18,700
1001
3,725(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,725(100%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: 25,367,250 تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3533,6656,29212,296-
حمایت212,29611,4527,16916,311-
حمایت115,86314,1758,04418,79158,290
P22,80621,96222,80622,806-
مقاومت126,37324,68530,81526,82158,290
مقاومت233,31632,47231,69029,301-
مقاومت336,88335,19532,56733,316-


آخرین اخبار حتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر