حتوكا

حمل‌ونقل‌توكا

1400/07/29 05:57:56
پایانی:14,060
(-1.12%)
آخرین:13,860
(-2.53%)

تعداد معاملات:472
حجم:1.19M
ارزش معاملات:16.77B
حجم مبنا:1.06M
13,51014,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
213,772
13,800
13,840
3,5001
112,354
13,780
13,850
2,0001
1400
13,750
13,860
3,5781
1,162,758(97%)
191(99%)
حجمحقیقیتعداد
987,758(83%)
161(99%)
30,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
205,000(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 85,593,599 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 86,260,108 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6863002,5607,593-
حمایت27,5936,9003,31311,046-
حمایت110,7269,3404,06613,18041,470
P16,63315,94016,63316,633-
مقاومت119,76618,38023,65320,08642,260
مقاومت225,67324,98024,40622,220-
مقاومت328,80627,42025,16025,673-


آخرین اخبار حتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر