فاراك

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

1400/07/29 05:21:27
پایانی:1,640
(-0.96%)
آخرین:1,631
(-1.5%)

تعداد معاملات:1,091
حجم:22.46M
ارزش معاملات:36.84B
حجم مبنا:9.14M
1,5741,738
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
330,000
1,611
1,632
2,3151
14,331
1,610
1,642
6801
28,150
1,606
1,644
61,4001
22,459,509(100%)
405(100%)
حجمحقیقیتعداد
21,872,637(97%)
394(100%)
10,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
596,872(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,947,147 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 91,043,463 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3395275501967-
حمایت29679075761,312-
حمایت11,2991,1796511,5264,831
P1,8711,8111,8711,871-
مقاومت12,2032,0832,6102,2164,918
مقاومت22,7752,7152,6852,430-
مقاومت33,1072,9872,7612,775-


آخرین اخبار فاراک

نمایش اخبار قدیمی‌تر