كفپارس

فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌

1400/07/29 05:00:40
پایانی:3,832
(-1.69%)
آخرین:3,722
(-4.51%)

تعداد معاملات:914
حجم:10.59M
ارزش معاملات:40.61B
حجم مبنا:3.91M
3,7044,092
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
28,678
3,722
3,739
1,9751
12,000
3,720
3,742
9,6181
3291,918
3,712
3,798
8,0202
10,599,310(100%)
311(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,599,310(100%)
289(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 130,599,858 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 140,541,715 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9761,7582,0852,848-
حمایت22,8482,7392,1943,348-
حمایت13,2853,0672,3033,65711,164
P4,1574,0484,1574,157-
مقاومت14,5944,3765,1404,65711,421
مقاومت25,4665,3575,2494,966-
مقاومت35,9035,6855,3585,466-


آخرین اخبار کفپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر