ثاخت

بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان

1400/07/29 06:23:58
پایانی:2,078
(2.16%)
آخرین:2,071
(1.81%)

تعداد معاملات:1,477
حجم:30.36M
ارزش معاملات:63.08B
حجم مبنا:7.21M
1,9332,135
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,200
2,070
2,070
3,3691
216,103
2,063
2,071
12,1002
15,000
2,061
2,077
50,0001
28,072,787(92%)
503(99%)
حجمحقیقیتعداد
29,772,204(98%)
513(100%)
2,288,304(8%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
588,887(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,974,654 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 120,597,738 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33471905031,131-
حمایت21,1311,0536081,610-
حمایت11,6011,4447121,9066,232
P2,3852,3072,3852,385-
مقاومت12,8552,6983,4292,8646,313
مقاومت23,6393,5613,5333,160-
مقاومت34,1093,9523,6383,639-


آخرین اخبار ثاخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر