خمهر

مهرکام‌پارس‌

1400/03/31 09:32:34
پایانی:1,683
(0.95%)
آخرین:1,705
(2.27%)

تعداد معاملات:311
حجم:5.92M
ارزش معاملات:9.99B
حجم مبنا:8.32M
1,5841,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,347
1,706
1,710
15,0001
15,199
1,705
1,711
7,5451
8242,348
1,700
1,715
130,0001
6,331,593(100%)
89(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,197,664(98%)
152(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
133,929(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 119,731,135 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.74سرانه فروش حقیقی: 68,622,819 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3471366577998-
حمایت29989456481,320-
حمایت11,3161,2117181,5204,902
P1,8431,7901,8431,843-
مقاومت12,1612,0562,5492,1654,989
مقاومت22,6882,6352,6192,365-
مقاومت33,0062,9012,6902,688-


آخرین اخبار خمهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر