تمحركه

ماشين سازي نيرو محركه

1400/07/29 05:05:51
پایانی:19,992
(1.63%)
آخرین:20,260
(2.99%)

تعداد معاملات:68
حجم:310,499
ارزش معاملات:6.29B
حجم مبنا:500,201
19,08020,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
932,849,858
20,260
000
11,000
20,250
000
16,476
20,000
000
310,499(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
310,499(100%)
59(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,241,499,201 تومانقدرت خرید حقیقی: 11.80سرانه فروش حقیقی: 105,211,796 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,1809,38811,20010,596-
حمایت210,59611,20011,80413,364-
حمایت115,42816,63612,40815,07560,780
P17,84418,44817,84417,844-
مقاومت122,67623,88428,11120,61260,780
مقاومت225,09225,69628,71522,323-
مقاومت329,92431,13229,32025,092-


آخرین اخبار تمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر