سفارس

سيمان فارس و خوزستان

1400/07/29 05:05:51
پایانی:18,930
(-1.25%)
آخرین:18,510
(-3.44%)

تعداد معاملات:649
حجم:1.89M
ارزش معاملات:35.78B
حجم مبنا:2.25M
18,22020,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
18,430
18,510
9,2763
17,500
18,410
18,540
6,5741
1274
18,400
18,560
20,0001
1,334,308(70%)
226(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,690,300(89%)
205(98%)
561,000(30%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
205,008(11%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 111,763,055 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 156,084,775 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,9009,07510,64713,870-
حمایت213,87013,45711,17216,272-
حمایت116,19015,36511,69617,75755,450
P20,16019,74720,16020,160-
مقاومت122,48021,65525,32322,56256,310
مقاومت226,45026,03725,84724,047-
مقاومت328,77027,94526,37226,450-


آخرین اخبار سفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر