لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1400/07/04 03:36:51
پایانی:155,450
(-4.26%)
آخرین:154,270
(-4.99%)

تعداد معاملات:1,038
حجم:697,972
ارزش معاملات:108B
حجم مبنا:120,000
154,270170,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
154,270
1,951,9611,333
000
154,280
7045
000
154,290
1,6233
657,972(94%)
665(100%)
حجمحقیقیتعداد
697,972(100%)
288(100%)
40,000(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 153,807,138 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 376,735,234 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
9
خرید
10
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-30,563-18,77010,07015,323-
حمایت215,32321,22019,69159,390-
حمایت184,79696,59029,30086,615462,810
P130,683136,580130,683130,683-
مقاومت1200,156211,950279,239174,750470,540
مقاومت2246,043251,940288,848201,975-
مقاومت3315,516327,310298,470246,043-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر