لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1400/03/31 08:15:20
پایانی:79,460
(0%)
آخرین:75,670
(-4.76%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:187,453
75,49083,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
75,670
42,53921
000
76,020
2,0663
000
76,470
2,4352
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت358,25656,08059,34566,963-
حمایت266,96365,87560,43471,952-
حمایت171,31669,14061,52275,034227,010
P80,02378,93580,02380,023-
مقاومت184,37682,20089,81785,012227,010
مقاومت293,08391,99590,90588,094-
مقاومت397,43695,26091,99593,083-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر