لپارس

پارس‌ الکتریک‌

1399/12/07 01:16:28
پایانی:99,270
(-0.06%)
آخرین:97,350
(-1.99%)

تعداد معاملات:78
حجم:15,897
ارزش معاملات:1.54B
حجم مبنا:499,052
97,350105,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
97,350
927,818926
000
97,360
8153
000
97,380
1562
15,897(100%)
61(100%)
حجمحقیقیتعداد
15,024(95%)
6(75%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
873(5%)
2(25%)
سرانه خرید حقیقی: 25,870,412 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.10سرانه فروش حقیقی: 248,572,080 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
16
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,60313,93527,83755,076-
حمایت255,07651,74232,47576,319-
حمایت176,21369,54537,10789,443292,050
P110,686107,352110,686110,686-
مقاومت1131,823125,155157,592131,929292,050
مقاومت2166,296162,962162,224145,053-
مقاومت3187,433180,765166,862166,296-


آخرین اخبار لپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر