غنوش

نوش‌ مازندران‌

1400/03/31 09:00:22
پایانی:51,480
(-0.01%)
آخرین:48,920
(-4.99%)

تعداد معاملات:2
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:290,980
48,92054,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
48,920
9,013,651395
000
48,930
10,0001
000
48,980
6,4694
822(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
822(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 21,158,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 42,316,560 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت340,13339,14040,77044,386-
حمایت244,38643,89041,31346,877-
حمایت146,65345,66041,85648,416146,760
P50,90650,41050,90650,906-
مقاومت153,17352,18055,98353,397146,760
مقاومت257,42656,93056,52654,936-
مقاومت359,69358,70057,07057,426-


آخرین اخبار غنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر