غنوش

نوش‌ مازندران‌

1399/12/09 12:29:26
پایانی:60,960
(-0.04%)
آخرین:59,780
(-1.98%)

تعداد معاملات:26
حجم:20,571
ارزش معاملات:1.22B
حجم مبنا:819,807
59,78064,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
59,780
3,752,928761
000
59,790
1,3704
000
59,800
1,1094
20,571(100%)
14(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,571(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,572,011 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 418,002,720 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,43010,17518,44731,230-
حمایت231,23030,10221,20743,870-
حمایت145,52043,26523,96351,679179,430
P64,32063,19264,32064,320-
مقاومت178,61076,35595,65676,960179,430
مقاومت297,41096,28298,41284,769-
مقاومت3111,700109,445101,17297,410-


آخرین اخبار غنوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر