غگل

گلوكوزان‌

1400/07/29 04:55:28
پایانی:3,143
(4.52%)
آخرین:3,157
(4.98%)

تعداد معاملات:2,884
حجم:63.62M
ارزش معاملات:199B
حجم مبنا:4.77M
2,8573,157
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
141,155,356
3,157
3,160
5,0001
31,157,570
3,156
3,167
5,2832
61,438,213
3,155
3,199
1,5771
54,728,136(86%)
789(100%)
حجمحقیقیتعداد
62,819,368(99%)
1,231(100%)
8,892,209(14%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
800,977(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 218,010,812 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 160,390,961 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5311,4361,7232,199-
حمایت22,1992,1511,8182,637-
حمایت12,6782,5831,9142,9079,364
P3,3463,2983,3463,346-
مقاومت13,8253,7304,3993,7849,471
مقاومت24,4934,4454,4954,054-
مقاومت34,9724,8774,5904,493-


آخرین اخبار غگل

نمایش اخبار قدیمی‌تر