ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

1400/07/26 09:56:47
پایانی:10,810
(-2.52%)
آخرین:10,560
(-4.77%)

تعداد معاملات:138
حجم:837,672
ارزش معاملات:8.94B
حجم مبنا:1.3M
10,54011,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1900
10,600
10,750
10,6013
12,824
10,580
10,770
10,7791
11,000
10,550
10,820
1,0001
777,027(88%)
45(96%)
حجمحقیقیتعداد
881,246(100%)
53(100%)
104,219(12%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 186,659,152 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 179,740,929 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9434,2005,3207,926-
حمایت27,9267,5555,6939,638-
حمایت19,4238,6806,06610,69532,760
P12,40612,03512,40612,406-
مقاومت113,90313,16015,77314,11833,350
مقاومت216,88616,51516,14615,175-
مقاومت318,38317,64016,52016,886-


آخرین اخبار ثامان

نمایش اخبار قدیمی‌تر