وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

1400/07/27 20:49:24
پایانی:7,750
(-0.25%)
آخرین:7,770
(0%)

تعداد معاملات:277
حجم:1.47M
ارزش معاملات:11.45B
حجم مبنا:1.95M
7,3908,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
311,581
7,750
7,840
11,0002
1650
7,740
7,850
10,4063
11,400
7,730
7,860
20,0001
1,141,171(77%)
113(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,479,386(100%)
85(100%)
338,215(23%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,266,152 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 134,885,194 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
15
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3305,2255,6526,290-
حمایت26,2906,2375,7956,943-
حمایت17,0406,9355,9377,34623,100
P8,0007,9478,0008,000-
مقاومت18,7508,6459,6428,65323,370
مقاومت29,7109,6579,7849,056-
مقاومت310,46010,3559,9279,710-


آخرین اخبار وتوسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر