وتوسم

سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌

1400/04/03 03:30:32
پایانی:7,130
(0.84%)
آخرین:7,170
(1.41%)

تعداد معاملات:370
حجم:2M
ارزش معاملات:14.29B
حجم مبنا:2.1M
6,7207,420
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
145,967
7,160
7,170
1,0001
1259,190
7,150
7,180
61,4308
1049,295
7,140
7,190
21,9866
1,943,625(97%)
130(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,818,625(91%)
103(99%)
60,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
185,000(9%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 106,600,355 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 125,891,225 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1564,2454,7325,043-
حمایت25,0435,0874,8955,788-
حمایت16,1066,1955,0576,24821,440
P6,9937,0376,9936,993-
مقاومت18,0568,1459,2827,73821,530
مقاومت28,9438,9879,4448,198-
مقاومت310,00610,0959,6078,943-


آخرین اخبار وتوسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر