کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

1400/03/24 14:16:14
پایانی:29,630
(4.55%)
آخرین:29,750
(4.97%)

تعداد معاملات:985
حجم:2.27M
ارزش معاملات:67.52B
حجم مبنا:481,541
26,93029,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
50470,222
29,750
29,940
1,0001
2490
29,610
30,000
1,0001
1220
29,380
31,090
2,5001
2,279,135(100%)
261(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,252,635(99%)
492(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
26,500(1%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 258,738,582 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.91سرانه فروش حقیقی: 135,661,737 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9932,1506,51014,556-
حمایت214,55613,6357,96421,218-
حمایت121,43319,5909,41725,33484,930
P31,99631,07531,99631,996-
مقاومت138,87337,03047,20238,65886,110
مقاومت249,43648,51548,65542,774-
مقاومت356,31354,47050,11049,436-


آخرین اخبار کماسه

نمایش اخبار قدیمی‌تر