خلنت

لنت‌ ترمزايران‌

1400/04/03 05:14:45
پایانی:45,580
(-4.3%)
آخرین:45,250
(-4.99%)

تعداد معاملات:683
حجم:530,770
ارزش معاملات:24.19B
حجم مبنا:329,092
45,25050,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
45,250
21,35123
000
45,260
12,3232
000
45,980
2001
530,770(100%)
342(100%)
حجمحقیقیتعداد
530,770(100%)
211(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 70,738,294 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 114,656,381 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,58314,12519,31231,416-
حمایت231,41629,68721,04339,343-
حمایت138,33334,87522,77144,240135,750
P52,16650,43752,16652,166-
مقاومت159,08355,62567,72860,093138,230
مقاومت272,91671,18769,45664,990-
مقاومت379,83376,37571,18772,916-


آخرین اخبار خلنت

نمایش اخبار قدیمی‌تر