خلنت

لنت‌ ترمزايران‌

1400/07/29 06:23:58
پایانی:107,000
(-4.32%)
آخرین:106,250
(-4.99%)

تعداد معاملات:792
حجم:316,782
ارزش معاملات:33.89B
حجم مبنا:140,187
106,250117,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
106,250
341,350153
000
106,300
5001
000
106,830
88,6242
316,782(100%)
375(100%)
حجمحقیقیتعداد
316,782(100%)
257(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,388,464 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 131,889,782 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت338,94643,07053,60055,883-
حمایت255,88357,94557,11271,973-
حمایت181,06685,19060,62181,913318,750
P98,003100,06598,00398,003-
مقاومت1123,186127,310151,878114,093322,380
مقاومت2140,123142,185155,387124,033-
مقاومت3165,306169,430158,900140,123-


آخرین اخبار خلنت

نمایش اخبار قدیمی‌تر