کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

1400/05/10 19:13:08
پایانی:11,350
(-1.3%)
آخرین:11,230
(-2.34%)

تعداد معاملات:722
حجم:2.25M
ارزش معاملات:25.65B
حجم مبنا:1.29M
10,93012,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1450
11,210
11,260
2331
455,009
11,200
11,280
7,0972
1459
11,180
11,300
33,3171
2,236,773(99%)
276(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,259,773(100%)
251(100%)
23,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 91,983,237 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 102,184,954 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,8707,6408,2659,350-
حمایت29,3509,2358,47310,305-
حمایت110,37010,1408,68110,89534,540
P11,85011,73511,85011,850-
مقاومت112,87012,64014,09812,80535,190
مقاومت214,35014,23514,30613,395-
مقاومت315,37015,14014,51514,350-


آخرین اخبار کسعدی

نمایش اخبار قدیمی‌تر