کالا

بورس کالای ایران

1400/07/04 04:39:01
پایانی:41,900
(-4.49%)
آخرین:41,680
(-4.99%)

تعداد معاملات:5,162
حجم:18.12M
ارزش معاملات:759B
حجم مبنا:2M
41,68046,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1239
41,680
41,680
31,277,1474,115
000
41,690
90,06837
000
41,700
21,23216
17,751,610(98%)
3,065(100%)
حجمحقیقیتعداد
18,074,043(100%)
1,376(100%)
370,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
47,567(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 242,672,906 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 550,365,117 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-5,583-2,3604,9805,873-
حمایت25,8737,4857,42817,088-
حمایت123,77627,0009,87424,017125,040
P35,23336,84535,23335,233-
مقاومت153,13656,36073,48546,448126,490
مقاومت264,59366,20575,93153,377-
مقاومت382,49685,72078,38064,593-


آخرین اخبار کالا

نمایش اخبار قدیمی‌تر