خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

1400/07/28 10:56:46
پایانی:42,831
(-0.06%)
آخرین:41,573
(-2.99%)

تعداد معاملات:8
حجم:3,454
ارزش معاملات:143M
حجم مبنا:232,640
41,57344,143
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
41,573
3,187,623345
000
41,574
201,6333
000
41,580
82,68010
3,454(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,454(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 36,984,568 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 73,969,137 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت332,15731,45233,14036,238-
حمایت236,23835,88533,70338,817-
حمایت138,90938,20434,26540,410124,740
P42,99042,63742,99042,990-
مقاومت145,66144,95648,89445,569124,740
مقاومت249,74249,38949,45647,162-
مقاومت352,41351,70850,02049,742-


آخرین اخبار خفناور

نمایش اخبار قدیمی‌تر