فالوم

آلومتک‌

1400/07/28 10:53:04
پایانی:26,910
(1.32%)
آخرین:27,354
(2.99%)

تعداد معاملات:408
حجم:1.23M
ارزش معاملات:33.33B
حجم مبنا:358,077
25,76327,355
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1290
27,122
27,354
1691
25,838
27,121
27,355
3,2161
210,500
27,100
29,470
10,0001
864,597(69%)
141(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,234,946(99%)
139(99%)
380,349(31%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 165,009,257 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 239,081,991 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7947,81110,93412,023-
حمایت212,02312,53111,97616,795-
حمایت119,28720,30413,01719,74379,653
P24,51625,02424,51624,516-
مقاومت131,78032,79740,08429,28881,102
مقاومت237,00937,51741,12532,236-
مقاومت344,27345,29042,16737,009-


آخرین اخبار فالوم

نمایش اخبار قدیمی‌تر