انرژي3

سايراشخاص بورس انرژي

1400/07/29 05:37:04
پایانی:79,720
(1.47%)
آخرین:82,480
(4.98%)

تعداد معاملات:255
حجم:212,373
ارزش معاملات:17.51B
حجم مبنا:720,000
74,64082,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2,73519,342,000
82,480
000
1310,792
82,470
000
12,544
82,460
000
212,373(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
161,771(76%)
222(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
50,602(24%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 2,418,625,080 تومانقدرت خرید حقیقی: 41.63سرانه فروش حقیقی: 58,091,820 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
3
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-125,153-147,020-108,770-26,786-
حمایت2-26,786-37,720-96,00931,659-
حمایت127,8465,980-83,26467,767247,440
P126,213115,280126,213126,213-
مقاومت1180,846158,980248,224184,659247,440
مقاومت2279,213268,280260,969220,767-
مقاومت3333,846311,980273,730279,213-


آخرین اخبار انرژی۳

نمایش اخبار قدیمی‌تر