ثاژن

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,1938,1048,3328,739-
حمایت28,7398,6948,4089,087-
حمایت19,1059,0168,4849,30228,416
P9,6519,6069,6519,651-
مقاومت110,0179,92810,4599,99928,416
مقاومت210,56310,51810,53510,214-
مقاومت310,92910,84010,61210,563-

آخرین اخبار ثاژن

نمایش اخبار قدیمی‌تر