وثوق

سرمایه گذاری وثوق امین

1400/05/10 18:31:30
پایانی:18,688
(0.31%)
آخرین:18,340
(-1.55%)

تعداد معاملات:1,598
حجم:3.43M
ارزش معاملات:64.16B
حجم مبنا:552,700
18,07119,187
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
18,190
18,315
9481
1287
18,160
18,360
3411
11,600
18,130
18,365
1,6491
3,433,397(100%)
620(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,433,397(100%)
464(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 103,489,230 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 138,283,024 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,3808,50510,1939,631-
حمایت29,63110,19310,75612,210-
حمایت114,13315,25811,31913,80455,470
P16,38416,94616,38416,384-
مقاومت120,88622,01125,95018,96355,905
مقاومت223,13723,69926,51320,557-
مقاومت327,63928,76427,07623,137-


آخرین اخبار وثوق

نمایش اخبار قدیمی‌تر