غبهار

کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

1400/03/25 23:30:01
پایانی:34,146
(0%)
آخرین:33,123
(-2.99%)

تعداد معاملات:1
حجم:160
ارزش معاملات:5.29M
حجم مبنا:292,809
33,12335,171
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
33,123
3,557,896669
000
33,124
40,1979
000
33,125
52,77724
160(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
160(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,463,360 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 5,463,360 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
2
خرید
20
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
2
خرید
13
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,35331,38631,67631,899-
حمایت231,89931,91531,77232,341-
حمایت132,51232,54531,86932,61599,375
P33,05833,07433,05833,058-
مقاومت133,67133,70434,38033,50099,375
مقاومت234,21734,23334,47733,774-
مقاومت334,83034,86334,57334,217-


آخرین اخبار غبهار

نمایش اخبار قدیمی‌تر