غبهار

کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

1400/07/28 10:33:07
پایانی:13,712
(0.31%)
آخرین:13,790
(0.88%)

تعداد معاملات:183
حجم:288,591
ارزش معاملات:3.97B
حجم مبنا:709,623
13,25914,079
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1395
13,661
13,800
6001
42,021
13,660
13,830
19,1483
11,500
13,582
13,832
4,3623
303,401(100%)
88(100%)
حجمحقیقیتعداد
303,401(100%)
68(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 47,275,392 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 61,179,919 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,0314,2285,8369,049-
حمایت29,0498,6486,37211,506-
حمایت111,46210,6596,90813,02440,819
P15,48015,07915,48015,480-
مقاومت117,89317,09020,84117,93741,627
مقاومت221,91121,51021,37719,455-
مقاومت324,32423,52121,91321,911-


آخرین اخبار غبهار

نمایش اخبار قدیمی‌تر