دپارس

پارس‌ دارو

1400/03/25 23:09:24
پایانی:31,950
(0.66%)
آخرین:32,000
(0.81%)

تعداد معاملات:422
حجم:891,546
ارزش معاملات:28.48B
حجم مبنا:421,230
30,16033,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
31,840
32,000
3001
122,000
31,820
32,190
2,0002
1418
31,810
32,200
2,4511
882,768(99%)
220(100%)
حجمحقیقیتعداد
308,746(35%)
114(95%)
8,778(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
582,800(65%)
6(5%)
سرانه خرید حقیقی: 128,201,989 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.48سرانه فروش حقیقی: 86,530,128 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-38,616-47,360-34,245-3,643-
حمایت2-3,643-8,015-29,86916,396-
حمایت113,8435,100-25,49928,77693,990
P48,81644,44548,81648,816-
مقاومت166,30357,56088,15968,85696,360
مقاومت2101,27696,90592,52981,236-
مقاومت3118,763110,02096,905101,276-


آخرین اخبار دپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر