بكاب

صنايع‌جوشكاب‌يزد

1400/04/03 04:07:01
پایانی:349,550
(-1.11%)
آخرین:318,150
(-9.99%)

تعداد معاملات:87
حجم:4,731
ارزش معاملات:1.5B
حجم مبنا:42,912
332,080367,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000000
000000
000000
4,731(100%)
74(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,731(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 22,347,581 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.05سرانه فروش حقیقی: 413,430,262 تومانقدرت فروش حقیقی: 18.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
1
خنثی
5
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3276,203270,960278,825297,176-
حمایت2297,176294,555281,448309,194-
حمایت1307,663302,420284,069316,618954,450
P328,636326,015328,636328,636-
مقاومت1339,123333,880352,230340,654954,450
مقاومت2360,096357,475354,851348,078-
مقاومت3370,583365,340357,475360,096-


آخرین اخبار بکاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر