بكاب

صنايع‌جوشكاب‌يزد

1400/07/29 05:05:51
پایانی:145,660
(-4.02%)
آخرین:144,190
(-4.99%)

تعداد معاملات:626
حجم:243,883
ارزش معاملات:35.52B
حجم مبنا:102,980
144,190159,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
144,190
465,421288
000
144,200
4511
000
144,210
3262
243,883(100%)
386(100%)
حجمحقیقیتعداد
243,883(100%)
126(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,031,082 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 281,936,490 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-16,756-36,875-6,69763,716-
حمایت263,71653,6573,369109,827-
حمایت1103,95383,83513,424138,315432,570
P184,426174,367184,426184,426-
مقاومت1224,663204,545274,955230,537438,380
مقاومت2305,136295,077285,010259,025-
مقاومت3345,373325,255295,077305,136-


آخرین اخبار بکاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر