اوان

مبین وان کیش

1400/02/17 20:12:13
پایانی:54,622
(0%)
آخرین:52,985
(-2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:915,349
52,98557,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
52,985
1,439,215198
000
52,986
4,6326
000
52,987
5381
785(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
785(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 42,878,270 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 42,878,270 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت351,61751,44651,70352,304-
حمایت252,30452,21851,78952,697-
حمایت152,64752,47651,87552,940158,973
P53,33453,24853,33453,334-
مقاومت153,67753,50654,10653,727158,973
مقاومت254,36454,27854,19253,970-
مقاومت354,70754,53654,27854,364-


آخرین اخبار اوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر