اوان

مبین وان کیش

1400/07/26 10:22:41
پایانی:24,237
(-0.57%)
آخرین:23,158
(-4.99%)

تعداد معاملات:64
حجم:70,464
ارزش معاملات:1.63B
حجم مبنا:604,669
23,15825,594
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
23,158
537,70019
000
23,790
1,7001
000
23,800
2,9802
71,200(100%)
44(100%)
حجمحقیقیتعداد
71,200(100%)
12(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 39,219,872 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.27سرانه فروش حقیقی: 143,806,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8941,4345,21113,907-
حمایت213,90712,6776,47119,678-
حمایت119,00116,5417,72923,24372,285
P29,01427,78429,01429,014-
مقاومت134,10831,64840,46034,78573,740
مقاومت244,12142,89141,71838,350-
مقاومت349,21546,75542,97844,121-


آخرین اخبار اوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر