بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

1400/07/30 21:58:40
پایانی:118,040
(4.9%)
آخرین:118,140
(4.99%)

تعداد معاملات:252
حجم:223,383
ارزش معاملات:26.36B
حجم مبنا:127,076
106,900118,140
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
87174,911
118,140
124,250
501
160
117,440
125,860
3001
240,136
117,000
126,500
1801
223,383(100%)
33(100%)
حجمحقیقیتعداد
201,334(90%)
176(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
22,049(10%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 799,034,221 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.92سرانه فروش حقیقی: 135,031,053 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت338,10335,56549,32768,166-
حمایت268,16666,89753,91889,195-
حمایت193,15390,61558,504102,187351,820
P123,216121,947123,216123,216-
مقاومت1148,203145,665177,775144,245354,420
مقاومت2178,266176,997182,361157,237-
مقاومت3203,253200,715186,952178,266-


آخرین اخبار بشهاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر