ديران

ايران‌دارو

1400/07/30 21:53:25
پایانی:31,440
(-4.49%)
آخرین:31,280
(-4.98%)

تعداد معاملات:1,521
حجم:4.73M
ارزش معاملات:148B
حجم مبنا:477,099
31,28034,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
31,280
123,7448
000
31,550
2,1602
000
31,700
3001
3,953,225(84%)
557(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,709,225(99%)
465(100%)
780,000(16%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
24,000(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 223,140,743 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 318,404,374 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,97014,48017,28019,060-
حمایت219,06019,31518,21423,338-
حمایت125,17025,68019,14725,98193,840
P30,26030,51530,26030,260-
مقاومت136,37036,88043,41234,53895,810
مقاومت241,46041,71544,34537,181-
مقاومت347,57048,08045,28041,460-


آخرین اخبار دیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر