ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

1400/08/01 16:55:40
پایانی:9,633
(-4.27%)
آخرین:9,560
(-4.99%)

تعداد معاملات:262
حجم:1.28M
ارزش معاملات:12.26B
حجم مبنا:1.49M
9,56010,566
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
9,560
40,21513
000
9,600
2,0001
000
9,747
6311
632,537(49%)
117(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,282,537(100%)
79(100%)
650,000(51%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 52,078,879 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 156,388,340 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5551,9663,3215,855-
حمایت25,8555,5603,7737,926-
حمایت17,9777,3884,2259,20529,885
P11,27710,98211,27711,277-
مقاومت113,39912,81015,97213,34830,452
مقاومت216,69916,40416,42414,627-
مقاومت318,82118,23216,87616,699-


آخرین اخبار ثباغ

نمایش اخبار قدیمی‌تر