ثباغ

شهر سازي و خانه سازي باغميشه

1400/03/28 18:33:56
پایانی:10,366
(3.75%)
آخرین:10,400
(4.09%)

تعداد معاملات:1,223
حجم:4.91M
ارزش معاملات:50.97B
حجم مبنا:1.44M
9,49210,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
10,400
10,480
10,0001
12,500
10,340
10,489
27,7531
110,000
10,320
10,490
58,4099
4,917,754(100%)
518(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,917,754(100%)
427(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,412,042 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 119,385,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
7
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7162,1023,4856,097-
حمایت26,0975,7903,9468,210-
حمایت18,2487,6344,4079,51630,382
P11,62911,32211,62911,629-
مقاومت113,78013,16616,39213,74231,380
مقاومت217,16116,85416,85315,048-
مقاومت319,31218,69817,31517,161-


آخرین اخبار ثباغ

نمایش اخبار قدیمی‌تر