شبصير

توليدات پتروشيمي قائد بصير

1400/07/30 21:53:25
پایانی:100,897
(-2.51%)
آخرین:101,550
(-1.88%)

تعداد معاملات:602
حجم:408,878
ارزش معاملات:41.25B
حجم مبنا:200,000
98,328108,678
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,210
100,100
101,990
4001
5806
100,000
102,000
3122
1350
99,752
102,300
2001
398,878(98%)
234(100%)
حجمحقیقیتعداد
408,878(100%)
142(100%)
10,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 171,989,716 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 290,525,095 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت368,21867,54673,21380,224-
حمایت280,22479,88875,10488,884-
حمایت190,88790,21576,99294,234300,870
P102,893102,557102,893102,893-
مقاومت1113,556112,884126,107111,553306,209
مقاومت2125,562125,226127,995116,903-
مقاومت3136,225135,553129,886125,562-


آخرین اخبار شبصیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر