فپنتا

سپنتا

1400/03/25 22:43:36
پایانی:370,010
(-1.16%)
آخرین:363,500
(-2.9%)

تعداد معاملات:276
حجم:22,762
ارزش معاملات:8.34B
حجم مبنا:39,480
355,670393,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1115
363,500
368,890
1181
130
363,010
368,900
2251
163
363,000
368,980
501
21,262(93%)
114(99%)
حجمحقیقیتعداد
22,662(100%)
88(99%)
1,500(7%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
100(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 69,010,110 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 95,285,984 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.38
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3223,163231,995255,682261,706-
حمایت2261,706266,122263,584297,901-
حمایت1317,913326,745271,477320,2621,091,900
P356,456360,872356,456356,456-
مقاومت1412,663421,495476,762392,6511,118,010
مقاومت2451,206455,622484,655415,012-
مقاومت3507,413516,245492,557451,206-


آخرین اخبار فپنتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر