کاریس

صندوق س.سپهر کاریزما-س

1400/03/29 11:32:18
پایانی:10,521
(0.75%)
آخرین:10,600
(1.51%)

تعداد معاملات:121
حجم:370,956
ارزش معاملات:3.9B
حجم مبنا:1
9,39811,486
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
10,600
10,629
11,0001
11,000
10,560
10,635
2,0001
13,183
10,550
10,680
9,6651
369,356(100%)
46(98%)
حجمحقیقیتعداد
357,301(96%)
53(98%)
1,600(0%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
13,655(4%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 84,478,140 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 70,927,619 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -