كاريس

صندوق س.سپهر كاريزما-س

1400/07/30 23:43:43
پایانی:13,953
(-0.77%)
آخرین:13,961
(-0.71%)

تعداد معاملات:264
حجم:817,902
ارزش معاملات:11.41B
حجم مبنا:1
12,65615,468
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,737
13,894
13,960
1,0001
212,683
13,893
13,961
8,0002
210,360
13,892
13,962
24,8821
955,055(100%)
96(100%)
حجمحقیقیتعداد
955,055(100%)
110(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 138,811,275 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 121,144,385 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -