وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

1400/08/01 18:51:16
پایانی:12,560
(-4.63%)
آخرین:12,520
(-4.93%)

تعداد معاملات:306
حجم:1.96M
ارزش معاملات:24.67B
حجم مبنا:1.13M
12,52013,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,520
52,8716
000
12,570
3,7002
000
12,760
7,0001
1,664,112(85%)
121(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,964,112(100%)
120(100%)
300,000(15%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 172,737,576 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 205,577,056 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5161,6553,5877,243-
حمایت27,2436,8124,23210,196-
حمایت110,2469,3854,87612,02039,140
P14,97314,54214,97314,973-
مقاومت117,97617,11521,62317,92639,750
مقاومت222,70322,27222,26719,750-
مقاومت325,70624,84522,91222,703-


آخرین اخبار وتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر