وتوس

توسعه‌شهري‌توس‌گستر

1400/03/28 20:17:26
پایانی:10,840
(-4.49%)
آخرین:10,790
(-4.93%)

تعداد معاملات:275
حجم:1.35M
ارزش معاملات:14.63B
حجم مبنا:1.38M
10,79011,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
10,800
301
000
10,820
3441
000
11,000
23,0002
1,150,742(85%)
119(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,269,742(94%)
97(99%)
200,000(15%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
81,000(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 104,823,893 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 141,896,941 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4964,8355,8278,143-
حمایت28,1437,8126,1589,659-
حمایت19,4668,8056,48910,59632,370
P12,11311,78212,11312,113-
مقاومت113,43612,77515,09013,62933,220
مقاومت216,08315,75215,42114,566-
مقاومت317,40616,74515,75216,083-


آخرین اخبار وتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر