سخزر

سیمان‌ خزر

1400/07/27 22:54:51
پایانی:22,260
(1.73%)
آخرین:22,030
(0.68%)

تعداد معاملات:246
حجم:1M
ارزش معاملات:22.42B
حجم مبنا:652,458
20,79022,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1250
22,270
22,520
13,8901
1500
22,260
22,530
5,0001
1232
21,900
22,560
4,2253
997,274(99%)
73(99%)
حجمحقیقیتعداد
925,989(92%)
97(99%)
10,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
81,285(8%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 304,100,263 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 212,500,156 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,4637,92010,24515,656-
حمایت215,65614,88511,02019,209-
حمایت118,76317,22011,79521,40465,570
P24,95624,18524,95624,956-
مقاومت128,06326,52031,94428,50966,710
مقاومت234,25633,48532,71930,704-
مقاومت337,36335,82033,49534,256-


آخرین اخبار سخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر