سخزر

سيمان‌ خزر

1400/04/03 08:38:24
پایانی:18,340
(4.74%)
آخرین:18,380
(4.96%)

تعداد معاملات:500
حجم:1.6M
ارزش معاملات:29.52B
حجم مبنا:817,884
16,64018,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11732,987
18,380
18,690
2,8004
22,086
18,370
18,700
1,0001
34,715
18,360
18,860
5001
1,588,475(99%)
173(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,119,411(70%)
199(100%)
20,936(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
490,000(30%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 168,396,713 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.63سرانه فروش حقیقی: 103,165,817 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
9
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
4
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-213-1,7051,6427,973-
حمایت27,9737,2272,75913,088-
حمایت113,17611,6853,87416,24854,460
P21,36320,61721,36321,363-
مقاومت126,56625,07532,88526,47855,140
مقاومت234,75334,00734,00029,638-
مقاومت339,95638,46535,11734,753-


آخرین اخبار سخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر