زنگان

صنعت روي زنگان

1400/07/29 06:23:58
پایانی:73,179
(4.63%)
آخرین:73,437
(5%)

تعداد معاملات:1,295
حجم:1.24M
ارزش معاملات:91.02B
حجم مبنا:204,977
66,44373,437
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22450,039
73,437
75,880
8181
11,356
73,411
78,112
701
11,361
73,300
78,797
1,0001
1,193,900(96%)
408(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,192,900(96%)
534(100%)
50,000(4%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
51,000(4%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 214,138,255 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 163,474,211 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت342,60543,41448,41851,803-
حمایت251,80352,20750,08759,448-
حمایت162,62063,42951,75464,172216,274
P71,81872,22271,81871,818-
مقاومت182,63583,44495,11979,463220,311
مقاومت291,83392,23796,78684,187-
مقاومت3102,650103,45998,45591,833-


آخرین اخبار زنگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر