زنگان

صنعت روی زنگان

1400/03/31 09:35:48
پایانی:67,222
(-0.01%)
آخرین:63,869
(-4.99%)

تعداد معاملات:4
حجم:430
ارزش معاملات:27.46M
حجم مبنا:222,391
63,86970,591
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
63,869
705,831302
000
63,955
15,6459
000
64,077
2,9005
430(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
430(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,635,153 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 28,905,460 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,0997,86717,21539,027-
حمایت239,02735,91120,33353,310-
حمایت151,49145,25923,44862,135191,865
P76,41973,30376,41976,419-
مقاومت188,88382,651104,46190,702191,865
مقاومت2113,811110,695107,57699,527-
مقاومت3126,275120,043110,695113,811-


آخرین اخبار زنگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر