فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

1400/08/01 18:24:56
پایانی:27,250
(-1.66%)
آخرین:27,070
(-2.3%)

تعداد معاملات:1,134
حجم:2.23M
ارزش معاملات:61.03B
حجم مبنا:1.05M
26,33029,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,073
27,000
27,070
15,9971
26,507
26,900
27,110
2001
2388
26,850
27,140
2,8471
2,200,112(98%)
461(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,239,488(55%)
293(100%)
39,376(2%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,000,000(45%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 130,050,004 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 115,276,614 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
17
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,78019,02020,42021,340-
حمایت221,34021,46020,88723,479-
حمایت124,38024,62021,35324,80082,520
P26,94027,06026,94026,940-
مقاومت129,98030,22033,48629,07983,220
مقاومت232,54032,66033,95230,400-
مقاومت335,58035,82034,42032,540-


آخرین اخبار فباهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر