گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

1400/03/26 00:11:23
پایانی:2,136
(0.18%)
آخرین:2,140
(0.37%)

تعداد معاملات:861
حجم:19.17M
ارزش معاملات:40.96B
حجم مبنا:7.38M
2,0262,238
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
112,195,000
2,140
2,140
40,3471
14,440
2,121
2,144
200,0001
227,750
2,110
2,146
23,0001
14,947,540(78%)
204(98%)
حجمحقیقیتعداد
18,644,033(97%)
344(99%)
4,224,448(22%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
527,955(3%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 156,509,536 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 115,766,437 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3561,3721,4991,593-
حمایت21,5931,6011,5411,787-
حمایت11,8631,8791,5831,9066,308
P2,1002,1082,1002,100-
مقاومت12,3702,3862,6822,2946,399
مقاومت22,6072,6152,7242,413-
مقاومت32,8772,8932,7662,607-


آخرین اخبار گکوثر

نمایش اخبار قدیمی‌تر