سبجنو

سیمان‌ بجنورد

1400/05/10 18:57:30
پایانی:42,930
(-1.8%)
آخرین:41,970
(-4%)

تعداد معاملات:258
حجم:267,004
ارزش معاملات:11.38B
حجم مبنا:358,766
41,54045,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,159
41,960
42,290
171
21,904
41,950
42,300
5851
11,990
41,930
42,480
3,8841
243,504(91%)
98(99%)
حجمحقیقیتعداد
220,004(82%)
108(99%)
23,500(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
47,000(18%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 106,669,660 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 87,451,590 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,25323,23526,66226,126-
حمایت226,12627,11727,80531,363-
حمایت134,96336,94528,94734,599129,600
P39,83640,82739,83639,836-
مقاومت148,67350,65558,65245,073131,600
مقاومت253,54654,53759,79448,309-
مقاومت362,38364,36560,93753,546-


آخرین اخبار سبجنو

نمایش اخبار قدیمی‌تر